حسابداری ضایعات
21 بهمن
97

حسابداری ضایعات

ضایعات به واحدهایی اطلاق می‌شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می‌رسند.

ثبت دیدگاه