سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها
29 آبان
97

سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها

امروزه، بخش بزرگی از دارایی‌های جاری بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و تولیدی را سفارش‌ها کالا و پیش‌پرداخت‌های هزینه تشکیل می‌دهد.

ثبت دیدگاه