حسابداری فروش اقساطی
05 اسفند
97

حسابداری فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از نوعی فروش که فروشنده به‌منظور ایجاد تسهیلات برای خریدار بخشی از بهای کالا...

ثبت دیدگاه