فاکتور
30 مهر
97

فاکتور

فاکتور را میتوان یک سند تجاری نامید که توسط فرد فروشنده برای فرد خریدار صادر میگردد.

ثبت دیدگاه