حسابداری محیط زیست - حسابداری زیست محیطی
28 آذر
97

حسابداری محیط زیست - حسابداری زیست محیطی

با رشد روزافزون کارخانه‌ها و آلاینده‌های ناشی از آن‌ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان‌های وارده به طبیعت ایفا کند..

ثبت دیدگاه