مزایای پایان خدمت و تسویه حساب کارکنان
08 بهمن
97

مزایای پایان خدمت و تسویه حساب کارکنان

یک کارگر به مدت طولانی در یک واحد اقتصادی مشغول به کار هست. در پایان سنوات خدمت یکی از موضوعات کلیدی و بااهمیت، محاسبه دقیق و...

ثبت دیدگاه