مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟
30 مهر
97

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟

به سیستمی که سبب حفظ رابطه فروشنده و خریدار گردد و سبب سهولت نظارت بر عملکرد مشتریان گردد CRM و یا مدیریت ارتباط با مشتری گفته می شود.

ثبت دیدگاه