قوانین عمومی

کلیه خدمات و رویه‌های بالیس مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است. از اینرو کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است.


  شرایط و قوانین استفاده از خدمات و نرم افزار مدیریت کسب و کار بالیس

استفاده شما از خدمات و نرم افزار مدیریت کسب و کار بالیس به منزله قبول کلیه شرایط مندرج در این صفحه می باشد. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود لذا کاربران موظف هستند که به صورت دوره ای به این صفحه مراجعه کرده تا از تغییرات احتمالی در قوانین آگاه شوند.


  تعهدات بالیس و کاربر

- کاربر موظف است از روش های قانونی جهت استفاده از نرم افزار اقدام نماید.


  سلب مسئولیت

- با توجه به اینکه نرم افزار بالیس در کامپیوتر کاربر نصب و اجرا می گردد، بالیس هیچ مسئولیتی در قبال از دست دادن و تخریب اطلاعات کاربر ندارد.
- در صورتی که کاربر کوچکترین تغییری در کدهای برنامه و یا ساختار بانک اطلاعاتی اعمال نماید بالیس هیچ مسئولیتی در قبال اجرای صحیح نرم افزار و از دست دادن یا تخریب اطلاعات کاربر ندارد.