داستان بالیس

نرم افزار حسابداری بالیس پس از مدت ها تحقیق و تلاش مستمر با شعار نرم افزاری به وسعت تمامی کسب و کارها آماده بهره برداری گردید.
این نرم افزار مدیریت کسب و کار دارای پلن رایگان کاملا کاربردی می باشد که با هدف کمک به کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران شکل گرفته است.
امیدوار هستیم با کمک شما به نرم افزاری فراگیر به وسعت تمامی کسب و کارهای کشور تبدیل شویم.