حسابداری مدیریت چیست؟
09 آبان
97

حسابداری مدیریت چیست؟

آیفک از تعریف مدیریت مالی سازمانی از سه حوزه گسترده استقبال می‌کند: حسابداری بها، تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی عملکرد، برنامه‌ریزی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری.

ثبت دیدگاه