آموزش حسابداری اعتبارات اسنادی
13 آبان
97

آموزش حسابداری اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی را می توان اینطور تعریف کرد که تعهدی از سوی بانک به خریدار و فروشنده است. بانک، تعهد می‌کند که ...

ثبت دیدگاه