تعریف حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده)
05 آبان
97

تعریف حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده)

حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده) شاخه‌ای از حسابداری است که اطلاعات مربوط به عوامل هزینه را جمع‌آوری کرده و بهای تمام‌شده را محاســبه می‌نماید.

ثبت دیدگاه