حسابداری انبار چیست؟
11 آبان
97

حسابداری انبار چیست؟

انبارگردانی و مدیریت انبار، بخش حساس همه مراکز تجاری و تولیدی است. بخش قابل‌توجه از موجودی‌های بنگاه در انبار قرار دارد.

ثبت دیدگاه